Oor Margaret Rossouw

Margaret doen sedert 2000 vertaling, redigering en proefleeswerk. Sy het die graad MPhil in Vertaling en Redigering in 2006 cum laude aan die Universiteit Stellenbosch verwerf. Literêre vertaling was een van haar hoofvakke en haar meestersgraadtesis is ook daarop gebaseer.

Sy het die graad HonsBEd (met hoofvakke Natuurwetenskappe en Musiek) en die Nagraadse Onderwyssertifikaat in onderskeidelik 2004 en 2002 verwerf. In hierdie tyd het sy Wiskunde as ekstra vak by die Universiteit Stellenbosch geneem.

Sy was van 2008 tot 2014 deeltyds betrokke by ’n Wiskundesentrum op Malmesbury en gee sedert 2015 ekstra Wiskundeklasse op Malmesbury en Stellenbosch. Sy bied ook Maths 4 Africa se kwartaallikse Early Bird-kursusse vir graad 10-leerders aan.

Sy is medeskrywer van die graad 9-Wiskundeboeke (Afrikaans en Engels) in die Pythagoras-reeks. Hierdie boeke, wat opsommings, voorbeelde en vrae met volledige oplossings bevat, is in Maart 2015 deur Fisichem Uitgewers (Stellenbosch) uitgegee.

Margaret is ook 'n gekwalifiseerde fisioterapeut en het plaaslik en in Engeland in hospitale en privaat praktyke gewerk.

 
Dienste

• Vertaling (Engels/Afrikaans en Afrikaans/Engels)
• Redigering/taalversorging (Afrikaans en Engels)

• Proeflees (Afrikaans en Engels)
• Wiskunde: inhoudsontwikkeling en -kontrolering, sowel as die    aanbieding van kursusse

 
Spesialisgebiede

• Opvoedkunde
• Wiskunde
• Natuurwetenskappe
• Mediese wetenskappe, insluitend fisioterapie en kliniese proewe
• Landbouwetenskappe
• Lewensvaardighede/lewensoriëntering (op skoolvlak)
• Musiek

• Sielkunde/psigiatrie
• Ingenieurswese
• Finansies
• Mens- en sosiale wetenskappe
• Regte
• Toerisme
• Fiksie

 
Gereelde/vorige kliënte

• Pearson
• Oxford (OUP)
• Cambridge (CUP)
• Heinemann
• Maskew Miller Longman
• Via Afrika
• Sun Media
• Rubric South Africa
• Web-lingo
• Rubric Europe Limited
• Mills & Boon (Jacklin Uitgewers)

• Maths 4 Africa
• Rossouw & Du Plessis Prokureurs (Malmesbury)
• Lamprecht & Vennote (regsfirma)
• Departement van Kultuursake en Sport (Wes-Kaap)
• SAMELKO
• Hugenote Kollege (Wellington)
• LitNet
• thebigword
• Lionbridge
• GWK (Griekwaland-Wes Korporatief)